MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Donar una atenció de forma integral i amb eficiència a la Salut Mental dels nostres pacients en totes les etapes de la seva vida.
Convertir aquest Gabinet en un referent en l'assistència psiquiàtrica i psicològica de les persones.
Un objectiu que volem aconseguir des de l'experiència, el treball en equip, la confiança i la vocació.

Sol·licitar visita
PERE BONET - GABINET PSIQUIATRIA  Manresa (Barcelona)  Tel. 938 740 704  info@bonetdalmau.com
AVÍS LEGAL | Política de Cookies | Disseny Web